Zgjidhje urbane

Disponojme nje game te gjere artikujsh me teknologji te re per veshjen dhe ngjyrosjen e siperfaqjeve te asfaltuara dhe te betonizuara.

Trotuare trotu
Parkime  pavimenti-autosilo2
 Parqe lojrash  images111
 Kende sportive  pavimenti-campi-gioco
Magazina industrial-resin-flooring-system
Korsi bicikletash etj… s1

 

Materialet e perdorura kane rezistence te larte dhe garanci shumevjecare.