Reth Nesh

 
Vizioni yne eshte te jemi udheheqes ne industrine e emulsionit bituminoz duke ofruar produkt me cilesi te larte dhe duke krijuar mardhenie bashkepunimi afatgjate bazuar ne vlerat bashkpunimit , sherbimit profesional dhe permiresimit.

Kompania jone ka nje experience shumevjecare qe fillon prej vitit  1999 me prezencen e saj ne treg. Me staf te kualifikuar dhe professional. Nder vite kemi krijuar  bashkepunim me shume kompani.Produktet tona jane prodhuar vetem ne baze te skedes teknike dhe laboratorike ne menyre qe te garantohet kualiteti teknik.Ne aktualisht bashkpunojme me shume kompani te medha si per shembull.

 

partneret1

www.tris-ndertim.com

www.albstar.al

www.albuillding.com

www.albakonstruksion.com

www.albtiefbau.com

www.aegek.gr

www.smounion.com

www.friulanbitumi.it

www.gjikuria.com

www.geci.com.al

www.2tshpk.com